Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

KCP Hyundai Xcient 63m nhập khẩu Hàn Quốc

Bán Bơm Bê Tông Hàn Quốc KCP Hyundai Xcient 63m nhập khẩu Hàn Quốc!
Đặc điểm kỹ thuật:
- Sản xuất 2016
- Bơm 2785 giờ. 
- Xe cơ sở Hyundai tiêu chuẩn nội địa Hàn Quốc
- Tiêu chuẩn euro 5
- Bảo hành Toàn Quốc

Vui lòng liên hệ: 07979 3 1111

#phutungbombetong #phutungbombetonghanquoc
#phụ_tùng_bơm_bê_tông
#phụ_tùng_bơm_bê_tông_hàn_quốc
#phu_tung_bom_be_tong #phu_tung_bom_be_tong_han_quoc
#Bombetong #bom_be_tong
#bombetongcu #bom_be_tong_cu
#BombetongHanQuoc #Bom_be_ong_Han_Quoc
#xebombetong #xe_bom_be_tong
#xebơmbêtôngcần #xe_bơm_bê_tông_cần
#xebơmbêtôngcũ #xe_bơm_bê_tông_cũ
#giáxebơmbêtông #giá_xe_bơm_bê_tông
#xephunbêtông #xe_phun_bê_tông
#bơmbêtôngKWP
#xebơmbêtôngcũhànquốc #xe_bơm_bê_tông_cũ_hàn_quốc
#xebơmbêtôngcầndài #xe_bơm_bê_tông_cần_dài
#xebơmbêtôngtựhành #xe_bơm_bê_tông_tự_hành
#xebombetong63m #xe_bom_be_tong_63m
#xebombetongcuhanquoc
#xebombetongcan #xebơmbêtôngcần
#xebombetongcanhanquoc #xebombetongcanduc0 nhận xét:

Đăng nhận xét