Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

CÁCH NHẬN BIẾT CẦN XIẾT LẠI CÁC BU LÔNG BẮT VÀO XE CƠ SỞ CHASISS BƠM

CÁCH NHẬN BIẾT CẦN XIẾT LẠI CÁC BU LÔNG BẮT VÀO XE CƠ SỞ CHASISS BƠM BÊ TÔNG
Các bu lông trên xe bơm bê tông


Kinh nghiệm thực tế được truyền lại từ thực chiến trong nghành bê tông.
Sau một thơi gian tham gia công trường thực tế nếu các bu lông dó dấu hiệu chảy nước gỉ như hình đính kèm... thì đó chính là lúc anh em nên xiết lại ốc trên xe bơm 😎

Mong nhận được comments góp ý của anh em
Website: www.bigb.vn


Các bu lông trên xe bơm bê tông cần

bu lông trên xe bơm bê tông cần bị lỏng0 nhận xét:

Đăng nhận xét