Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Bơm bê tông Junjin Hyundai 42m


Bơm bê tông Junjin Hyundai 42m
Tiêu chuẩn nội địa Hàn Quốc
Nắm sản xuất: 2015
Xe cơ sở: 3 chân Hyundai tiêu chuẩn euro 6
Cần kiểu RZ, gấp gọn, linh hoạt mọi địa hình

Để biết thông tin chi tiết về xe bơm bê tông,
Vui lòng liên hệ: 0797931111
Website: www.bigb.vn0 nhận xét:

Đăng nhận xét