Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Bàn giao xe trộn bê tông cho khách hàng

Làm thủ tục nhập khẩu, đăng ký, đăng kiểm xe trộn bê tông 3 m3 bàn giao cho khách hàng.
Quý khách hàng cần xe trộn 2 m3, 3 m3, 4 m3,... 9 m3, 10 m3, 12 m3 vui lòng liên hệ:
Hotline: 07979311110 nhận xét:

Đăng nhận xét