Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Bơm Junjin 45m, 5 đốt. 2018 như mới

Bán Bơm Bê Tông Hàn Quốc Junjin Daewoo 45m 5 đốt nhập khẩu Hàn Quốc!
Đặc điểm kỹ thuật:
- Sản xuất 2018
- Cần kiểu 5 đốt, gọn, linh hoạt địa hình
- Mới bơm 455 giờ. 
- Xe gần như mới.
- Xe cơ sở tiêu chuẩn nội địa Hàn Quốc
- Tiêu chuẩn euro 7
- Bảo hành Toàn Quốc

Vui lòng liên hệ: 07979 3 1111

#phutungbombetong #phutungbombetonghanquoc
#phụ_tùng_bơm_bê_tông
#phụ_tùng_bơm_bê_tông_hàn_quốc
#phu_tung_bom_be_tong #phu_tung_bom_be_tong_han_quoc
#Bombetong #bom_be_tong
#bombetongcu #bom_be_tong_cu
#BombetongHanQuoc #Bom_be_ong_Han_Quoc
#xebombetong #xe_bom_be_tong
#xebơmbêtôngcần #xe_bơm_bê_tông_cần
#xebơmbêtôngcũ #xe_bơm_bê_tông_cũ
#giáxebơmbêtông #giá_xe_bơm_bê_tông
#xephunbêtông #xe_phun_bê_tông
#bơmbêtôngJunjin
#xebơmbêtôngcũhànquốc #xe_bơm_bê_tông_cũ_hàn_quốc
#xebơmbêtôngcầndài #xe_bơm_bê_tông_cần_dài
#xebơmbêtôngtựhành #xe_bơm_bê_tông_tự_hành
#xebombetong37m #xe_bom_be_tong_37m
#xebombetongcuhanquoc
#xebombetongcan #xebơmbêtôngcần
#xebombetongcanhanquoc #xebombetongcanduc0 nhận xét:

Đăng nhận xét