Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Bơm Bê Tông Hàn Quốc Cũ Putzmeiter nhập khẩu Hàn Quốc

Bơm Bê Tông Hàn Quốc Cũ Putzmeiter nhập khẩu Hàn Quốc
Đặc điểm kỹ thuật:
- Bơm Putzmeiter 45-5 Hàn Quốc (Chất lượng hơn Putzmeiter Thượng Hải rất nhiều)
- Xe cơ sở Daewoo tiêu chuẩn nội địa Hàn Quốc
- Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
- Năm sản xuất: 2014
- Vẫn có bảo hành Toàn Quốc

#Bombetong #bom_be_tong
#bombetongcu #bom_be_tong_cu
#BombetongHanQuoc #Bom_be_ong_Han_Quoc
#xebombetong #xe_bom_be_tong
#xebơmbêtôngcần #xe_bơm_bê_tông_cần
#xebơmbêtôngcũ #xe_bơm_bê_tông_cũ
#giáxebơmbêtông #giá_xe_bơm_bê_tông
#xephunbêtông #xe_phun_bê_tông
#bơmbêtôngPutzmeiter
#xebơmbêtôngcũhànquốc #xe_bơm_bê_tông_cũ_hàn_quốc
#xebơmbêtôngcầndài #xe_bơm_bê_tông_cần_dài
#xebơmbêtôngtựhành #xe_bơm_bê_tông_tự_hành
#xebombetong44m #xe_bom_be_tong_45m
#xebombetongcuhanquoc
#xebombetongcan #xebơmbêtôngcần
#xebombetongcanhanquoc #xebombetongcanduc


0 nhận xét:

Đăng nhận xét